EASI-kartoitus työntekijöiden ja tiimityön kehittämiseen

Itsetuntemuksen kasvattaminen, erilaisuuden havainnollistaminen ymmärrettävällä tavalla ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ovat avainasemassa työntekijöiden kehittämisessä. Asiakkaamme käyttävät EASIa muun muassa yksilölliseen valmentamiseen, tiimityön kehittämiseen, ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen, vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, kehityskeskusteluiden välineenä sekä esimiesten kouluttamiseen. 

Todennäköisesti kaikki tietävät, että motivaation vahvistaminen ja työntekijöiden kehittäminen parantaa suoritusta ja auttaa yritystä menestymään. Siitä huolimatta kehittämistoimenpiteet ovat usein melko tehottomia, koska niistä puuttuu selkeät tavoitteet ja konkretia, joka auttaa työntekijöitä kehittämään oikeita asioita.

vahvista henkilöstön kehittämistoimenpiteitä 

EASI-typologia selvittää nopeasti, minkälainen toiminta ja työympäristö henkilöstöä motivoi. Henkilökohtaiset raportit tarjoavat monipuolisesti erilaista, helposti hyödynnettävää tietoa. Yksilön kehittämisen tueksi EASI antaa jopa konkreettisia kehittymisehdotuksia. Ryhmäanalyysit selvittävät ryhmädynamiikan, edellytykset yhteistyön onnistumiselle, ryhmän vahvuudet ja riskit sekä antaa eväitä ryhmän johtamiseen.

Lue lisää esitteestä 

Tällaisen selkeän ja tukevalla taustamateriaalilla tuetun typologian käyttö on varsin miellyttävää.

Juho Toivola, rekrytointipäällikkö - Finnair Oyj

Lue lisää EASI-esitteestä

Lataa esite