henkilöstön kehittäminen tehostuu oikeilla työkaluilla

Henkilöstön kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat usein irrallaan liiketoiminnallisista tavoitteista ja ne jäävät liian pintapuolisiksi eikä syvällistä ymmärrystä asioista synny. Masterin työkaluilla saat täsmällistä tietoa nykytilanteesta ja kehittämistarpeista ja ne auttavat suuntaamaan kehittämistoimenpiteet oikein.

Hyvät työkalut edistävät oppimista ja antavat kehittymiselle oikean suunnan. Masterin työkalut helpottavat kehittämistoimenpiteiden toteuttamista, saat niiden avulla mitattavia tuloksia ja pystyt seuraamaan kehittämistoimenpiteiden onnistumista. 

työntekijöiden kehittäminen – löydä motivaatiotekijät ja paranna suoritusta 

Omien vahvuuksien ja kompastuskivien tunnistaminen sekä ihmisten erilaisten käyttäytymistapojen ymmärtäminen ovat lähtökohtia menestyksekkäässä kehittämisessä. Työntekijöiden kehittämisessä on tärkeää tunnistaa yksilölliset kehittymistarpeet. Ennakkoon määritellyt kehittymistavoitteet ja kuiluanalyysit helpottavat yksilöllisen kehittymisen tukemisessa. 

Kehityskeskustelut - Löydä työntekijöiden potentiaali

Kehityskeskustelut ovat mainio paikka keskustella työntekijöiden työyhteisötaidoista ja miten he toimivat yhteistyössä muiden kanssa. Käyttäytymisen ja motivaation vertailu sekä saatujen tietojen pohjalta käyty keskustelu helpottaa yhteisen näkemyksen löytämistä ja oikeiden asioiden nostamista keskusteluun. EASIn esille nostamat kehittämistoimenpide-ehdotukset tuovat pohjaa kehittymistarpeiden tutkiskelulle ja toimintasuunnitelma auttaa kehittämisen käynnistämisen.

Tiimien kehittäminen – paranna yhteistyötä

Hyvä yhteistyö ei synny itsestään. Avainasemassa ovat avoin vuorovaikutus ja erilaisten toimintatapojen ymmärtäminen. Ratkaisumme avulla tiimin käyttäytyminen ja motivaatio voidaan selvittää ja saadaan faktoja yhteistyön kehittämisen pohjalle. Keskustelu on hedelmällisempää, kun tiedossa ovat tiimin vahvuudet, riskit sekä motivaatiotekijät. Saadun tiedon pohjalta on helpompi kehittää tiimin sisäistä vuorovaikutusta, antaa esimiehelle tukea tiimin parempaan johtamiseen sekä ohjata tiimiä parempaan vuorovaikutukseen myös muun työyhteisön kanssa. 

organisaation kehittäminen – saavuta liiketoiminnalliset tavoitteet

Työyhteisön tuloksellinen kehittäminen edellyttää ensin oman organisaatiokulttuurin ymmärtämistä ja miten se vaikuttaa strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kulttuuriin vaikuttavat työpaikan ilmapiiri ja toimintatavat, esimiestyö ja työntekijät itse. Organisaation kehittämisessä Masterin ratkaisut tuovat apua tilanteen ymmärtämiseen ja ovat erinomainen keskustelun pohja ratkaisujen etsimiseen.

 

"Olemme soveltaneet EASIa moniin erilaisiin tilanteisiin. Työkalun suurin anti on ollut ihmisten oivallus omasta vuorovaikutustyylistään ja se, miten oman vuorovaikutustyylin tuntemalla voi tehostaa ymmärrystään muista ihmisistä ja kanssakäymisestä. Olemme käyttäneet EASIa tiimityöskentelyn syventämiseksi, asiakaskokemuksen parantamiseksi jopa suorissa asiakaskontakteissa asiakkaan tyylin tunnistamalla, vahvemman palautekulttuurin luomiseksi johtoryhmissä palaverikäytäntöjen tehostamiseksi, tiimidynamiikan kohottamiseksi ja useissa muissakin tilanteissa - EASI vastaa moneen tarpeeseen. Käyttäjät ovat olleet varsin tyytyväisiä työkaluun."

Noora Suomi, HR Partner - Vakuutusyhtiö IF