ihmisiin liittyvät päätökset ovat yritysten tärkeimpiä päätöksiä

Ihmisiin liittyvässä päätöksenteossa ratkaistaan yrityksen tulevaisuus. Me tuomme varmuutta näihin päätöksiin. Parannamme yritysten rekrytointi- ja kehittämisosaamista tuomalla asiakkaidemme käyttöön työpsykologisia testejä sekä alustan tämän tiedon tehokkaaseen analysointiin.

 

Lue lisää

Strateginen HR

Menestyksekkäästi suoriutuvat työntekijät ovat yrityksille tärkeä kilpailuetu. Asiakkaillamme on käytössään kovaa faktaa ihmisiin liittyvän päätöksenteon tueksi, eikä valinta- ja kehittämispäätöksiä tarvitse tehdä vaikutelmien ja oletusten varassa.

Lue lisää

Onnistuneet rekrytoinnit

Sopivien ihmisten löytäminen tehtäviin on tärkeää yrityksen menestymisen kannalta. Työkalujemme avulla voit optimoida haku- ja valintaprosessin ja määritellä online-työkalujen avulla olennaiset vaatimukset ja kriteerit työtehtäville sekä sovittaa nämä hakijoiden testituloksiin.

Lue lisää

Esimiestyön ja henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat usein irrallaan liiketoiminnallisista tavoitteista ja ne jäävät liian pintapuolisiksi eikä syvällistä ymmärrystä asioista synny. Masterin työkaluilla saat täsmällistä tietoa nykytilanteesta ja kehittämistarpeista ja pystyt suuntaamaan kehittämistoimenpiteet oikein.

Lue lisää